Bimm-Bamm Csoport
Az idő nem áll meg!

MENÜ

Telefonos harangozásvezérlés

 

 Az alábbi leírás a telefonos harangvezérlő használatához kíván segítséget nyújtani. A leírás az M10 típusú vezérlőóra, illetve  az MHV vezérlő használatához kíván segítséget nyújtani. 

 

Az alábbi példával illusztráljuk, hogy mit kell tenni, ha pl. a nagyharangot (1) két percre be akarjuk kapcsolni:

 • M10-et fel kell hívni, és megvárni míg bejelentkezik a hívott modem
 • * gombot megnyomni, és megvárni míg a "rendben" szót el nem mondja a készülék
 • ezután az 1 gombot kell lenyomni a telefonon
 • majd a 2 gombot
 • majd a * gombote kell rakni a telefont.

A fentiek végrehajtása után a harang bekapcsolódik.

 

Néhány hasznos információ a telefonos távvezérléshez:

 • Célszerű a teljes kapcsolási folyamatot előre átgondolni
 • A folyamatban következő gombot mindig csak az előző gomb hang bemondásának vége után szabad megnyomni
 • Hibás gombnyomás, vagy ismeretlen helyzet esetén a „#” gomb megnyomásával mindig vissza lehet jutni a „kiinduló pontra” (ld. később)
 • Két gomb megnyomása között 30 másodpercig vár a rendszer, ezután bontja a vonalat
 • Az elfogadott gombot mindig „pitty” jelzi vissza
 • Két azonos helyszínre történő hívás között kb. 1 perc várakozást kell beiktatni

 

A telefonos vezérlés folyamat bővebben:

 • Az M10 telefonszámát fel kell hívni.
 • Két csengetés után a telefont az M10 felveszi, majd a „település nevét, vagy a programzott bejelentkező szót” mondja.
 • Ezután a „*” gombot kell nyomni.  Ekkor a „jelszó bekérés kiinduló ponton” vagyunk.
 • Ha nem volt jelszó beállítva, akkor a „rendben” hallható.

 

 Ha jelszó volt beállítva, akkor a számjegyek beadása után mindig „pitty” hallható. A jelszó mindig három számból áll. Az illetéktelen beavatkozások elkerülése érdekében, célszerű az első használatkor megváltoztatni a jelszót (ld. később). Esetleges illetéktelen kapcsolás esetén is célszerű jelszót változtatni. Elfelejtett jelszó esetén lehetőség van a „távfelügyeleti szolgáltatáson” keresztül az „alap jelszó” visszaállítására. 000 jelszó programozása ( lásd később) esetén a rendszer nem kér jelszót.

 

Hibás jelszó esetén mindig „hiba” bemondás hallható.Egy híváson belül összesen 3 próbálkozási lehetőségünk van, ha ez alatt nem sikerül érvényes jelszót beírni, a rendszer bontja a kapcsolatot. Az M10 vezérlőórát mindig jelszó nélkül szállítjuk. Az új jelszót * karakter lenyomásával lehet kezdeni hívás közben.

 

 • Távoli kapcsolás végrehajtása:

 

Ha a jelszavak helyesek voltak, akkor juthatunk csak el ide „ a parancs kiadás kiinduló pontra” Egy kapcsolás három gomb egymás utáni megnyomásával hajtható végre. Itt először:

Először azt kell megadni, hogy MIT akarunk kapcsolni. Két eszközt lehet kapcsolni harangot, vagy kapcsolót. A harangok kapcsolására az 1,2,3,4 gombok szolgálnak, a kapcsolók kapcsolására az 5,6,7,8 gombok.

 

Másodszor azt kell megadni, hogy az első gombnyomással kiválasztott eszközzel mit akarunk csinálni:

- KI kapcsolás, ekkor a 0 gombot kell megnyomni másodszorra

- BE kapcsolás, ekkor az 1-9 közötti gombok megnyomásával kapcsolhatjuk be az eszközt egy adott időre, ezen idő letelte után az eszközt a rendszer automatikusan kikapcsolja. A bekapcsolási időtartam attól függ, hogy mi volt az első gombnyomásra kiválasztott eszköz. Ha harang volt, annyi percre kapcsolódik be ahányas gombot nyomtuk másodszorra. Ha kapcsoló volt, annyi negyedórára (pontosabban 16 percre) kapcsolódik be ahányas gombot nyomtuk másodszorra.

 

Például:

12 azt jelenti:  1-es harangot 2 percre bekapcsoltuk.

42 azt jelenti:   4-es kapcsolót 2*15 percre bekapcsoltuk.

 

(A harangok bekapcsolásánál figyelni kell arra, hogy az idő nem a bekapcsolás pillanatától számít, hanem a valós időt figyeli és annak 59. másodperce után tekint lejártnak egy percet. Ennek az a következménye, hogy az 1 percre kiadott harangozás  mindig rövidebb lesz, mint 1 perc)

 

Harmadszor a „*” gombot kell megnyomni, ekkor a „bekapcsolva”, vagy a „kikapcsolva” bemondás hallható (a másodszorra megnyomott gombtól függően). Ekkor hajtódik végre a kapcsolás és visszakerülünk a „parancs kiadás kiinduló pontra”. Ez előtt bármikor lehetőség van a folyamat törlésére és a „parancs kiadás kiinduló pontra” történő visszalépésre a „#” gomb megnyomásával.

 

 • Jelszó módosítás: A „*” gomb megnyomása után („jelszó csere” bemondás) lehetőség van a belépési jelszó megváltoztatására. (Ha tévesen került ebbe a folyamat részbe, a „#” gomb megnyomásával juthat vissza a „parancs kiadás kiinduló pontra”.)

A bemondás után az ÚJ jelszó számjegyeit (3 darab) kell megnyomni, majd a „*” gombot, ekkor az „újra” bemondás hallható. Ekkor újból meg kell nyomni az ÚJ jelszó számjegyeit és ismét a „*” gombot amit a „rendben” bemondás követ abban az esetben, ha a kétszer beadott új jelszó megegyezett. Sikeres jelszócsere után a „parancs kiadás kiinduló pontra” kerülünk vissza; a következő telefonhíváskor már az új jelszót kell használni a belépésre! Ha a két jelszó megadás nem azonos, a régi jelszó megtartásával kerülünk vissza a „parancs kiadás kiinduló pontra”. Ha hibát vét a jelszó csere folyamat során, a „#” gomb megnyomásával juthat vissza a „parancs kiadás kiinduló pontra”.

 

 • Kilépés: A („0” (nulla) gomb megnyomása, majd az „kilépés újra” bemondás után ismételten a „0” megnyomása szükséges. Ekkor a rendszer bontja a kapcsolatot. (Téves első „0” megnyomás után a „#” gombbal vissza tudunk jutni a „parancs kiadás kiinduló pontra”. A második „0” helyett bármi másnak a megnyomása esetén szintén a „parancs kiadás kiinduló pontra” tér vissza a rendszer.)

 

Példák

 telefonon történő távkapcsolásra

Beütendő billentyű

Hallgatóból hallható 

Megjegyzés

Kapcsolatfelvétel

 

Tárcsahang

Kagyló felvétele

06-30-…………….

Kicsengés

Település neve

Toronyóra hívása

*

Rendben

Figyelem, ha jelszó is beállításra került, akkor a csillag után a három számból álló jelszót is be kell ütni. (A rendszer akkor nem kér jelszót, ha a jelszóbeállítás menüpontban 000 és ismételten 000 jelszó került beütésre.)

Harang bekapcsolási példa

1

Pitty

1-es harang

2

Pitty

2- percre

*

Bekapcsolva

bekapcsolva

Harang kikapcsolási példa

1

Pitty

1-es harang

0

Pitty

0- percre

*

Kikapcsolva

kikapcsolva

Kapcsoló bekapcsolási példa

5

Pitty

1-es kapcsoló

2

Pitty

2*15 percre

*

Bekapcsolva

bekapcsolva

Jelszó cserére példa

*

Jelszó csere

Jelszó csere

pl.: 3 2 1

Újra

Az esetben az új jelszó 321 lesz.

A jelszót mindig meg kell ismételni. ( Figyelem: a 000 jelszó beadása utáni híváskor a rendszer nem kér jelszót.)

Hibásan beütött billentyű kijavítása

#

Törölve

Hívás karakterek törlésére szolgál

Telefon kapcsolat bontás

0

Újra

Távoli telefon lerakás. Használata csak kivételes esetben szükséges. A jelszót újra meg kell ismételni.

 

42.1. táblázat  Telefonos távkapcsolás táblázatos összefoglalása

 

Vissza a telefonos vezérlők ismertetéséhez

 Vissza az M10 moduljainak ismertetéséhez

 

 

 

 

 

Asztali nézet